Referenser

Bamsefars Maskintjänst har 2015 skrivit ramavtal med Kristinehamns kommun för vassröjning i 2+2 år.

© 2014-2016 Bamsefars Maskintjänst