Fakta om vass

Vass och andra vattenväxter har blivit ett stort problem på grund av ändrade vattenstånd och övergödning. Vassen kan sprida sig med ca 1 meter per år, vilket innebär att vattenspegeln blir mindre och vattenkvalitén sämre.

 

Stora vassområden medför också sämre vattengenomströmning vilket medför att det blir lägre syrehalt i vattnet, som i sin tur kan leda till fiskdöd.

 

Klippning av vass och andra vattenväxter har också betydelsefull för den biologiska mångfalden och är en relativt billig åtgärd. Det bidrar även till ett eget välbefinnande med en öppen vattenspegel och ett friskare vatten.

 

Den effektivaste tiden för vassklippning är maj-september( beroende på var i landet du bor), då näringen fortfarande finns kvar i vasstrået. Gäller det gammal vass går det bra att klippa året runt med reservation för djurlivet.

 

När man klipper vassen gör man det under vattenytan så att vatten fyller det ihåliga strået och dränker den delen av roten.

 

 

© 2014-2016 Bamsefars Maskintjänst